de begeleiding

Behandeling op maat

Binnen mijn praktijk wordt altijd multi-sensorisch gewerkt.
D.w.z. met gebruikmaking van alle zintuigen.
Met inschakeling van beide hersenhelften en vanuit een ontspannen houding.

Er wordt gekleid, gewerkt met kleur, met visualisaties, met melodie,
met beweging, gebaren, noem maar op.
En als het nodig is, wordt het ruimtelijk denken even uitgeschakeld.
De basisprincipes van taal of rekenen worden opnieuw op een unieke manier aangeleerd.
De tafels worden niet alleen gedreund, maar ook gekleid en getekend,
want iedere tafel heeft een eigen figuur.
De sterke kanten van het kind vormen het uitgangspunt!

En eindelijk, wanneer het kind zich de spellingsregels of de tafels
op zijn eigen manier heeft eigen gemaakt, komt het tot automatisering.

Wat een feest om te horen, dat hij of zij maar één fout had in het dictee!

luie acht

Lees verder: begeleiding: cognitieve therapie >>>


home - beelddenken - onderzoek - toegepaste kinesiologie - begeleiding - Ans Wildring - nieuwsbrief - contact - sitemap

Open deze pagina zonder frames
Print deze pagina

Gemaakt door Sander Consten - www.sandersitez.tk
© 2004 - Ans Wildring